Aktualności

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego, przydomowej oczyszczalni lub sieci kanalizacji sanitarnej*

  • Aktualności

          Urząd Gminy Szczytniki zawiadamia, że  prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych i  przydomowych oczyszczalni ścieków.

       Obowiązkiem każdego właściciela  nieruchomości (użytkownika)  jest zgłoszenie użytkowania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków (dotyczy to również wieloletnich użytkowników tych urządzeń, którzy dotychczas nie dokonali takiego zgłoszenia)

w terminie ostatecznym do 31.08.2022.

  Zgłoszenia można składać w Urzędzie Gminy w Szczytnikach, Szczytniki 139 osobiście – pokój nr 2, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl lub  przez e-PUAP.

   Druk zgłoszenia