Aktualności

Policja

  • Aktualności

Telefon alarmowy: 997

Komenda Miejska Policji w Kaliszu ul. Jasna 1-362-800 Kalisz
centrala telefoniczna   tel. 62 76-55-900, fax 62 75-74-906

Komisariat Policji w Koźminku   Pl.Wolności 15 62-840 Koźminek tel. 62 76-55-840 czynny w godz. 7:30 – 15:30