Aktualności

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH

  • Aktualności

Na trenie Gminy Szczytniki działa 7 Kół Gospodyń Wiejskich:


Koło Gospodyń Wiejskich w Główczynie

KGW Główczyn istnieje od 1974 roku a 10 grudnia 2018 został reaktywowany.

 W skład KGW wchodzi 40 pań i dwóch panów.

W minionym roku braliśmy udział w organizacji i przygotowaniu takich imprez jak: Gminny Dzień Kobiet w Radliczycach, VII edycja „Smaki LGD”, Gminno-Parafialne Dożynki i Pyrczok.

Z pieniędzy które pozyskaliśmy z dotacji czy też składek udało nam się zakupić stoły i krzesła, namiot, zestaw naczyń oraz drobny sprzęt AGD.


Koło Gospodyń Wiejskich w Iwanowicach

Koło Gospodyń Wiejskich w Sobiesękach Trzecich


Koło Gospodyń Wiejskich w Marcjanowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Marcjanowie sięga lat 60. Organizowane były liczne spotkania, imprezy okolicznościowe oraz wycieczki. Kobiety brały udział w festynie kulinarnym” SMAKI LGD” gdzie zajęły drugie i pierwsze miejsce.


Koło Gospodyń Wiejskich Szczytniki-Popów

Koło Gospodyń Wiejskich w Popowie i Szczytnikach zostało założone w grudniu 2018 roku.

W skład zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Popowie i Szczytnikach wchodzą:

Przewodnicząca – Katarzyna Nowak

Z-ca przewodniczącego – Marzena Kuchnicka

Członek zarządu – Urszula Młynek

Koło liczy 85 członkiń, a siedzibą jest Sala OSP Szczytniki.

KGW otrzymało dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dzięki któremu zakupiono m.in. maszynę do popcornu i waty cukrowej, 2 warniki, termos do transportu żywności, duży namiot wykorzystywany przy organizacji imprez plenerowych.

Koło Gospodyń Wiejskich uczestniczyło we wszystkich lokalnych imprezach organizowanych przez władze Gminy oraz OSP. W 2019 roku KGW w Popowie i Szczytnikach brało czynny udział w uroczystościach, takich jak: „Szczytnickie Lato”, Dożynki 2019″ oraz ,,Zawody Strażackie”.

W marcu 2019 roku członkinie koła zorganizowały imprezę z okazji Dnia Kobiet, podczas której nie zabrakło pysznego jedzenia, tańców przy dobrej muzyce i humoru.

Koło Gospodyń Wiejskich wspiera również wszelkiego rodzaju akcje. W czerwcu 2020 roku koło dołączyło się do zorganizowanej przez OSP Szczytniki zbiórki pieniędzy na pomoc dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Z zebranych pieniędzy udało się zakupić 2800 sztuk rękawiczek, 700 sztuk maseczek jednorazowych, 100 litrów mydła antybakteryjnego oraz 450 litrów wody mineralnej. Kolejną akcją było wyzwanie #GaszynChallange, które polegało na wykonaniu 10 przysiadów i przekazaniu datku na rzecz chorego Wojtusia.


Koło Gospodyń Wiejskich w Kuczewoli

Koło Gospodyń Wiejskich w Kuczewoli istnieje ok. 50 lat.

Gospodynie aktywnie włączają się w życie społeczności lokalnej. Organizują imprezy środowiskowe takie jak: Dzień Kobiet, Wigilię dla mieszkańców wsi, w poprzednich latach również Gminną Wigilię, choinkę dla dzieci.

Podejmują również doroczne inicjatywy kulturalne mające na celu kultywowanie regionalnych zwyczajów i obrzędów. Są to: dożynki,  udział w konkursach kulinarnych organizowanych na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Nasze KGW  współpracuje z OSP Kuczewola, Urzędem Gminy  w Szczytnikach  z GOK w  Szczytnikach i GOK w Opatówku, ze Stowarzyszeniem LGD Długosz Królewski, z KGW w Sobiesękach III, z Zespołem Szkół w Szczytnikach, a wcześniej ze Szkołą Podstawową w Pośredniku. Corocznie organizowane są pielgrzymki do Lichenia i Częstochowy oraz kilkudniowa wycieczka turystyczno-krajoznawcza.

KGW posiada wypożyczalnię naczyń. Obecnie do koła gospodyń należy 40 Pań.


Koło Gospodyń Wiejskich Kobylarka

Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylarce – 11 członków

Założone w grudniu 2018

Siedziba Kobylarka 14

Prezes Łukasz Bączyk

Zastępca Marlena Porada

Skarbnik Kamila Melka

Za pierwsze uzyskane dofinansowanie planowany jest remont kapliczki