Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Aktualności

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Szczytniki 30
62-865 SZCZYTNIKI
Tel/fax: 62/7625433
mail: gopsszczytniki@post.pl

Kierownik 

Danuta Kupaj

Inspektor

Dorota Strumpf

Inspektor

Magdalena Tułacz

Pracownik socjalny

Grażyna Zawadzka

Specjalista pracy socjalnej

Jadwiga Mierzwińska

Pracownik socjalny  

Marta Kozłowska

Referent

Asystent rodziny

Patrycja Bilach

Sylwia Staszak

Druki do pobrania