Aktualności

Projekty

  • Aktualności

Projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne ? projekty konkursowe, pn.: ?Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół w Gminie Szczytniki?.

Kwota dofinansowania:  993.241,86 zł, w tym  ze środków europejskich: 889.440,76 zł, ze środków z dotacji celowej: 103.801,10 zł.

Termin realizacji projektu: 01.09.2018 ? 30.06.2020

Projekt realizowany jest w 5 Zespołach Szkół z terenu Gminy Szczytniki.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i multimedialny oraz  doposażone zostaną pracownie przyrodnicze i matematyczne w sprzęt do przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów oraz w pomoce do rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i prowadzenia terapii.

W ciągu 2 lat –  526 uczniów weźmie udział w dodatkowych zajęciach przedmiotowych (j. angielski, j. niemiecki, informatyka, matematyka, chemia, fizyka, przyroda, geografia, zajęcia logopedyczne, zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne). Odbędą się również szkolenia dla nauczycieli (86 osób) mające na celu podniesienie ich kompetencji zawodowych.

Harmonogramy zajęć na rok 2020

Harmonogramy zajęć 2020 – ZS Szczytniki

Harmonogramy zajęć 2020 – ZS Iwanowice

Harmonogramy zajęć 2020 – ZS Staw

Harmonogramy zajęć 2020 – ZS Radliczyce

Harmonogramy zajęć 2020 – ZS Marchwacz