Aktualności

Komisje Rady Gminy

 • Aktualności


Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Porządku Publicznego, Usług i Handlu, Budżetu i Mienia Gminy

 1. Dariusz Spychala – Przewodniczący
 2. Angelika Kaczmarek – Zastępca Przewodniczącego
 3. Kazimierz Jan Bączyk – Członek
 4. Paweł Domagała – Członek
 5. Andrzej Kupaj – Członek
 6. Kinga Wąsik – Członek

Komisja Zdrowia, Oświaty, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu

 1. Wiesław Wróbel – Przewodniczący
 2. Urszula Młynek – Zastępca Przewodniczącego
 3. Wioletta Anna Balcerczyk – Członek
 4. Tomasz Mariusz Leszka – Członek
 5. Kinga Wąsik – Członek
 6. Piotr Zimny – Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Wioletta Anna Balcerczyk – Przewodnicząca
 2. Danuta Barbara Świątek – Członek
 3. Kazimierz Lewandowski  – Członek

Komisja Rewizyjna

 1. Danuta Barbara Świątek – Przewodnicząca
 2. Urszula Młynek – Członek
 3. Tadeusz Buchwald – Członek