Aktualności

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

  • Aktualności

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH


Przebudowa drogi gminnej nr 675714P Korzekwin ? Popów

Zakończono przebudowę drogi gminnej nr 675714P Korzekwin ? Popów o łącznej długości 2,940 km. W ramach zadania wykonano m.in. poszerzenie jezdni do 5 m, wykonanie nowej nakładki asfaltowej, utwardzenie poboczy o szer. 0,75 tłuczniem, budowę chodnika o nawierzchni asfaltowej. Na drodze powstały cztery perony autobusowe i dwa wyniesione przejścia dla pieszych z Systemem Aktywnej Informacji Wizualnej. Przebudowana droga łączy dwie drogi powiatowe 4623P i 4631P i stanowi ważny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców Korzekwina, Popowa, Kuczewoli i Włodzimierza.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 100 000,00 zł oraz  853 033,26 zł ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SA z Kalisza. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 937 033,92 zł.

Grażyna Sowa


Przebudowa drogi gminnej nr 675711P Staw ? Szczytniki

W dniu 12 października 2020 r. dokonano odbioru prac, polegających na przebudowie drogi gminnej na odcinku Staw ? Szczytniki o długości 3,648 km. Wykonawcą zadania był Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z Błaszek.

Wartość robót wyniosła 1 768 916,03 zł,  z czego 1 061 349,60 zł stanowią środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach zadania powstała droga o nawierzchni asfaltowej o szerokości jezdni 5 m z utwardzonymi poboczami, nowym chodnikiem z kostki granitowej i płyt betonowych, oznakowaniem pionowym.

W wyniku realizacji inwestycji zwiększył się stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawił standard techniczny drogi i spójność sieci drogowej oraz skrócił się czas przejazdu pomiędzy miejscowościami Staw i Szczytniki.

Grażyna Sowa