Aktualności

Szanowni Mieszkańcy

  • Aktualności

w związku z dużym zainteresowaniem związanym ze składaniem wniosków o wypłatę dodatku węglowego Wójt Gminy Szczytniki informuje, że prace legislacyjne nad ustawą nie zostały jeszcze zakończone – ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP i publikację w Dzienniku Ustaw. Po wejściu w życie przepisów ustawy rozpoczniemy proces przyjmowania wniosków, o czym zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

(-) Sekretarz Gminy

Dariusz Wawrzyniak