Aktualności

Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych

  • Aktualności

     18 lipca 2022 w siedzibie Starostwa Kaliskiego nastąpiło uroczyste wręczenie symbolicznych  „czeków” włodarzom  Gmin Powiatu Kaliskiego w ramach III edycji naboru wniosków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych, skierowanej do gmin, powiatów, związków  międzygminnych i związków powiatowo-gminnych, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

                Wśród beneficjentów jest także Gmina Szczytniki, która otrzymała dofinansowanie w kwocie 852.144,-zł. na montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach  Zespołów Szkół w Marchwaczu, Szczytnikach i Radliczycach oraz budynkach hydroforni w mc Szczytniki i Radliczyce  w kwocie 1.502.801,26-zł na przebudowę dróg na terenie Gminy w mc. Szczytniki i Kobylarka o łącznej długości 3,2 km.

       „Czeki” z rąk  Minister Rodziny i Polityki Społecznej   Marleny Maląg odebrał Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht, w obecności posłów na Sejm RP ugrupowania „Prawo i Sprawiedliwość”: Katarzyny Sójki, Jana Mosińskiego, Tomasza Ławniczaka oraz Jana Dziedziczaka.

Dariusz Wawrzyniak