Aktualności

KURENDA

  • Aktualności

  Urząd Gminy w Szczytnikach zamieszcza aktualny plan sytuacyjny (po konsultacjach społecznych), przekazany przez GDDKiA Oddział w Poznaniu, dla inwestycji pn.

„Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Kalisz – granica województwa”, obejmujące teren Gminy Szczytniki.

Plan sytuacyjny – Gmina Szczytniki