Aktualności

Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski

  • Aktualności

Na realizację zadania pn.”Nasadzenie starych (polskich) odmian drzew i krzewów ” Gmina Szczytniki otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 16 000,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach programu pn.” Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. W Parku Zabytkowym w Szczytnikach zostaną dokonane nasadzenia zastępcze w celu przywrócenia historycznego charakteru parku. Sadzenie drzew nie jest tylko zajęciem pożytecznym, ale również przyjemnym, o długotrwałych efektach.

Edyta Krystyniak