Aktualności

KURENDA

  • Aktualności

Wójt Gminy Szczytniki informuje, że w związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informacji o naborze wniosków w ramach Programu pn.:      ”Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” właściciele nieruchomości z terenu Gminy Szczytniki mogą składać „Informacjeo zamiarze wymiany pokryć dachowych zawierających azbest w 2022 r.”  

   Powyższe Informacje są niezbędne do złożenia przez Gminę Szczytniki wniosku o uzyskanie dofinasowania na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Szczytniki
w ramach ww. Programu.

Dofinansowanie przedsięwzięcia będzie obejmować odbiór, pakowanie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Informację można pobrać ze strony internetowej gminy Szczytniki  www.szczytniki.ug.gov.pl   lub w Urzędzie Gminy Szczytniki.

Informację należy składać w siedzibie Urzędzie Gminy Szczytniki do skrzynki podawczej znajdującej się na parterze urzędu lub drogą elektroniczną na skrzynkę sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl bądź przez ePUAP do w nieprzekraczalnym terminie od 11.07.2022r. do 22.07.2022 r.

         Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 5971728.

Informacja o zamiarze wymiany pokryć dachowych zawierających azbest w 2022r.